Đặc câu hỏi

Thuốc hàn tự động Hyundai S-717

Dùng cho kết cấu thép, kết cấu ngoài khơi, bình áp lực
Thuốc hàn tự động Hyundai S-717