Đặc câu hỏi

Thuốc hàn tự động F495T

Chuyên dùng cho Bình ga, bình khí nén, bồn áp lực
Thuốc hàn tự động F495T