Kết quả 1 - 4 của 4

Thuốc hàn

Thuốc hàn tự động SJ501T

Chuyên dùng cho hàn khung nhà thép tiền chế

Thuốc hàn tự động TY-F183

Chuyên dùng cho hàn khung nhà thép tiền chế

Thuốc hàn tự động F495T

Chuyên dùng cho Bình ga, bình khí nén, bồn áp lực

Thuốc hàn tự động Hyundai S-717

Dùng cho kết cấu thép, kết cấu ngoài khơi, bình áp lực

Liên Hệ

29 Đường số 1, KDC Tấn Trường, Phường Phú Thuận, Quận 7

Hotline: 093 693 2929 

Email: temco@temco.vn