Đặc câu hỏi

Que TIG nhôm ER4043

Ứng dụng cho hợp kim nhôm 3003, 3004, 5052, 6061; hợp kim nhôm đúc 43, 355, 356 và 214
Que hàn/Rod hàn TIG ER4043