Đặc câu hỏi

Que TIG Hyundai ST-50.6

Ứng dụng cho bồn áp lực, các ống trong lò phản ứng hạt nhân, đóng tàu, đường ống áp lực
_MG_2761