Đặc câu hỏi

Que TIG nhôm ER5356

Ứng dụng cho hợp kim nhôm 5050, 5052, 5083, 5356, 5454, 5456
Que hàn/Rod hàn TIG ER5356