Đặc câu hỏi

Que hàn thép carbon Hyundai E6013.LF

Ứng dụng cho kết cấu có tải trọng trung bình, kiến trúc dân dụng, kết cấu nhà xưởng công nghiệp, chi tiết máy..
Que hàn Hyundai S-7018.G