Đặc câu hỏi

Dây hàn thùng StrongWeld EM12K

Thích hợp ứng dụng cho các thiết bị cổng trục, tổ hợp, robot
Dây hàn thùng StrongWeld EM12K