Đặc câu hỏi

Dây hàn MIG Best Metal ER70S-6

Ứng dụng: Nhà thép tiền chế, bàn ghế thép, kệ thép, Phụ kiện xe máy, giàn giáo, tủ điện công nghiệp...
Dây hàn MIG/MAG Best Metal BM-70