Đặc câu hỏi

Thân đuốc cắt Plasma Sunshine AWS150S

Mỏ cắt dạng thẳng, giải nhiệt bằng nước, dùng cho cắt CNC
Thân đuốc cắt AWS150S