Đặc câu hỏi

Đuốc cắt Plasma Sunshine P80C

Đuốc cắt dạng cong, giải nhiệt bằng khí, dùng cho cắt tay
Đuốc cắt Plasma Shunsine p120C