Giải thích ý nghĩa ký hiệu thuốc hàn tự động theo tiêu chuẩn AWS

Ký hiệu thuốc hàn theo tiêu chuẩn AWS (American Welding Society) là một phương pháp đánh giá chất lượng của việc hàn.

Ký hiệu này cung cấp thông tin về loại chất liệu, quy trình hàn, cũng như các thông số khác liên quan đến quá trình hàn. Tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể của quá trình hàn, ký hiệu thuốc hàn sẽ khác nhau. Việc sử dụng ký hiệu thuốc hàn đúng cách là rất quan trọng để đảm bảo chất lượng của quá trình hàn và sản phẩm hàn được tạo ra đạt tiêu chuẩn cần thiết. Dưới đây là trình tự mô tả cụ thể ý nghĩa của thuốc hàn tự động một cách đầy đủ.

 

Liên Hệ

Logo Temco

29 Đường số 1, KDC Tấn Trường, Phường Phú Thuận, Quận 7

Hotline: 093 693 2929 

Email: temco@temco.vn